Térképes sorozatunkban - több kevesebb kitérővel - arra keressük a választ, milyen világban élünk, és mit is hoz a jövő. Nos, egyre többen érzik úgy, hogy ezt a jövőt - ízléstől függően - felforgatja vagy meghatározza Oroszország. Így aztán most a nagy orosz medve jövőjét igyekszünk felvázolni. 

Mi sem demonstrálja jobban a világ irdatlan sebességű változását régiónkban, mint az Oroszországhoz való hozzáállás rapid változásai az elmúlt húsz évben. A rettenetes, egyszerre gyűlölt és félt birodalom (akiről már igazán senki sem hitte el, hogy a jóság és igazság hazája, amit magáról hirdetett),  egyik napról a másikra vált szegény és lesajnálható szomszéddá, majd a határtalan lehetőségek hazájává (ahová egyszer tényleg el kellene menni, de tök veszélyes), később vonzó egzotikummá, aztán egyeseknek ismételten félelmetes, hatalmassá növő birodalommá, másoknak meg az igazság és jóság hazájává (és ezek most őszintén el is hiszik ezt).  Ez talán a legszebben Magyarországon  figyelhető meg. Azok a politikai erők, amelyek a saját sajtójukban még 2008-ban bárkit pusztán azzal dehonesztálni tudtak, ha rásütötték, hogy "Moszkvában végzett", ami kb. egyenlő volt a "büdös kommunistával", mára ilyen szövegeket nyomnak:

Egyedül Oroszország képes megállítani, távol tartani a régiótól a nemkívánatos nyugati behatolást: a kíméletlen pénzvilágot, a multi cégeket, a bóvli kultúrát, a pusztító liberalizmust. Nem Ukrajnáról, Majdanról, a Krím-félszigetről van szó, hanem Európa jövőjéről! Putyin elnöknek hálás lehet az öreg kontinens, mert szilárdan védi az emberiség évezredes értékeit: a nemzeti kultúrát, a keresztény értékeket, a szolidaritást, és szembeszáll a világ csendőrségének szerepében tetszelgő Amerikával. (Honfoglalás 2000)

A másik oldal meg - amelyik még korábban tartotta tőrőlmetszett demokratának az orosz elnököt (emlékszünk-e még 2006-ból arra a cikkre, amelyik szerint az akkori magyar miniszterelnök bukása után majd a Gazpromban folytatja pályafutását)  - most kb. úgy írja le V. V. Putyint, mint a patás ördögöt, amelyik éppen most hányja vasvillája hegyére Európát. De - túl a krími afféron, amelynek már így is több cikket szenteltünk itt itt és itt - tényleg Oroszországé a jövő? Tényleg ők határozzák meg, pozitív avagy negatív előjellel Európa 21. századát? 

Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, nagyon röviden nézzünk a múltba. 

Oroszország ma magát a Nyugat legfőbb ellenségének tartja, és újdonsült hazai hívei is ezért rajonganak érte. Történelme azonban - valljuk meg - általában nyugati mintákat követett. Erre persze fel szoktunk vetni, hogy Moszkóvia nem a nyugati, hanem a keleti kereszténységet választotta, de valójában Róma és Bizánc ellentéte koránt sem volt olyan nagy - a középkor és az újkor folyamán is számos  újraegyesítési kísérlet volt a két egyház között, elég nagy volt az átjárás. Az orosz állam pedig a mongol betörés előtt már meglehetősen jól illeszkedett az európai rendbe. Ezt a folyamatot kétségtelen megtörte a tatárjárás, ami ott évszázadokig tartott. Ez természetesen erősen keletre fordította Moszkóviát, és máig ható nyomokat hagyott az orosz történelemben. A kora újkori nyugati utazók így aztán alapvetően keleties, törökös-tatáros helynek látják Oroszországot. Pedig a mongol iga lerázásával Oroszország éppúgy indult keletre, ahogy a nyugati keresztény országok nyugatra. Az orosz földek egyesítése, Szibéria és Közép-Ázsia meghódítása párhuzamba állítható a reconquistával majd a spanyol (később a többi európai) gyarmatbirodalom kiépítésével. 

1533-1896.gif

A térképen ezt az expanziót látjuk. 1533 és 1894 - az Orosz Birodalom  legnagyobb kiterjedésének elérése közt. 

Ennek a terjeszkedésnek volt az utolsó szakasza az a bizonyos nagy játszma (Great Game), amelyben Anglia és Oroszország harcolt Közép-Ázsia megszerzéséért.  Íme, Közép-Ázsia a játszma idején.

12029.jpg

Böngészőknek, nagyobban itt

Oroszország ebben ugyanúgy viselkedett, mint bármelyik másik (nyugati) gyarmattartó. A Közép-Ázsiáért folyó meccs nem sokban különbözött attól, amit az angolok, franciák és németek vívtak Afrikáért.  Oroszország egyértelműen a - folyamatosan alakuló - európai szövetségi rendszerek része volt.  Identitása semmiképpen nem volt "keleti", hisz a gyeplőnek nem azon a végén volt. Az oroszok nagy szerencséje ebben a meccsben az volt, hogy a gyarmatosított területek nem valami másik kontinensen voltak, hanem közvetlen kapcsolatban álltak az "anyaországgal". Így nem alakult ki - illetve nem erősödött meg - valamiféle "kreol" öntudat az ottani telepesek közt. Szibéria így kerülte el Brazília, Kanada vagy Ausztrália sorsát. Ez a földrajzi folytonosság segíthetett abban is, hogy a többi gyarmati terület is csak egy fél évszázaddal a brit és a francia gyarmatbirodalom bukása után vált függetlenné. 

Idézzük fel a világot 1914-ben: Oroszország egy - bár kétségtelenül a legszegényebb, legelmaradottabb, politikailag a legbizonytalanabb  - az európai gyarmattartók között. 

ColonialPossessionsOfWorldP.gif

A nagy  európai gyarmattartók csatájából így végül Oroszország - azaz a Szovjetunió - került ki győztesen. Bár az "Oroszország az más, különleges, nem olyan, mint a Nyugat" gondolata búvópatakként mindig jelen volt, a kelet kontra nyugat szembenállását azért a bipolráis világrend teremtette meg. Az utolsó megmaradt gyarmati hatalom nézett szembe az egykori gyarmattartók és megerősödött volt gyarmataik szövetségével. 

Tudom, a mai fiataloknak már szinte elképzelhetetlen (az idősebbek pedig a magyar szokások szerint önkéntes amnéziába fulladtak), de a kilencvenes évek elején, amikor összeomlott a Szovjetunió, mindenki számára természetesnek tűnt, hogy Oroszország majd szépen beilleszkedik a nyugati szövetségi rendszerbe. Középtávon NATO, és EU tagságról volt szó, vagy ha utóbbiról nem is, de mindenképpen különleges társulási viszonyról. Mára viszont - a politika szintjén, a többiről majd később ejtünk szót - Oroszország egyértelműen a Nyugat legádázabb ellensége lett. Kína általában udvarias, India tulajdonképpen a szövetségesünk, Irán lassan enyhül. Putyin viszont minden machismo-ját bevetve egyre harcosabban fordítja országát a Nyugat ellen. Sokan érzik úgy reménykedve, vagy félelemmel, hogy az új hidegháborúban Oroszország ismét első számú világhatalom lesz. Az új keleti tömb  (érzés szerint a Jók vagy a Rosszak) vezetője. Hát, nézzük ezt meg alaposabban. 

Oroszországot a múlt században (bárhogy is hívták) négy tényező tette világhatalommá: 

- területe

- népessége

- katonai ereje

- gazdagsága

Ahhoz, hogy valaki az elsők között legyen, ebből a négyből azért egynél mindenképpen többel kell rendelkezni.

Terület

Azt, hogy Oroszország mekkora, igazán akkor kezdjük felfogni, amikor észleljük, hogy Moszkvától olyan távolságra, amire a legtávolabbi magyar megyeszékhely van (kb. 250 km) még a HÉV (prigorodnij pojezd) jár ki.  Oroszország felfoghatatlanul nagy. És - bizonyos értelemben - a 21. században még nagyobb is lesz. Az orosz föld nagy része ugyanis jelenleg permafroszt, vagyis - bizonyos mélységben - örökösen fagyott talaj. 

perm_ext_300.gif

A középkék és sötétebb kék zóna gyakorlatilag folyamatosan fagyott - az teszi ki az orosz föld 60%-át.

A permafroszt területe az elkövetkező harminc évben 10-18%-kal, az évszázad közepéig akár 30%-kal is csökkenhet. Ez 150-200 kilométerrel tolhatja északabbra a művelhető területek nagyságát. Ennek sokféle következménye lesz. Egy részről -- szakcikkek állítják - a permafrosztban zárolt metán és CO2 felszabadulása csak tovább növeli majd a globális felmelegedést, így Szibéria átlaghőmérséklete 2-4, de akár 10 fokkal melegebb lehet a mainál (azért akkor se lesz egy trópus). Ez sok helyen kellemetlen, ronda mocsarakat hoz majd létre.  Egy kis videó róluk itt:

Másrészt viszont a újonnan művelés alá vonható területeken, illetve attól közvetlenül délre is radikálisan nőhetnek a termésátlagok. Ami az elkövetkező évszázadban igen ritka jelenség lesz - hiszen a világ jelentős részén a mezőgazdaság akár össze is omolhat a felmelegedés miatt. 

agriculture2050.jpg

A szomorú szemű, magányos kis jegesmedvéken kívül, sokan fognak örülni az északi (észak-keleti és észak-nyugati) átjárók jégmentesülésének is. Egy frappáns kis térkép jól mutatja, mennyivel rövidíti majd meg az északi utazás a szállítási útvonalakat. 

7104_original.jpg

Ez pedig óhatatlanul az északi, hatalmas, eddig igen ritkán lakott területek rohamos fejlődését vonja majd maga után. Oroszország így, ha nem is szerez szomszédaitól újabb területeket, akkor is nőni fog - a hasznos területeket tekintve mindenképpen. Feltéve, hogy ezek a részek megmaradnak orosznak. Az ország területi dezintegrációja ugyanis rendszeresen előkerülő lehetőség. Legutóbb éppen a kilencvenes évek elején tűnt úgy, a folyamat megállíthatatlan, a Szovjetunió után Oroszország is a darabjaira hullik. Bár ezt a folyamatot éppen Putyin elnök megállította - az ország most centralizáltabb, mint valaha. Sokan feltételezik, hogy ez az egységesülés ismét széthullásba csap át. 

Íme egy "Ázsia 2050" térkép:

final_asia_political_map_2050.gif

És íme egy másik gondolatkísérlet: 

maxresdefault.jpg

Ennek van videós verziója is:

 

De bizonyos területek leválásával még azok az orosz térképek is számolnak, amelyek országuk növekedését várják 2035-re:

141783.jpg

A dolog egy része persze tényleg fantázia, és gondolatkísérlet - bizonyos emberek imádnak térképeken vonalakat húzogatni - más része nemzethalálos, önostorozós riogatás, de nyilvánvalóan vannak olyan elemei ezeknek a dezintegrációs jövőképeknek, amelyek a valóságon alapulnak. (Sok hasonló önsorsrontó szétszabdalt Oroszországot mutogató térképet találhat, aki akar p.l itt.)  És itt már el jutunk a második ponthoz:

Népesség

Atyáink, nagyatyáink idején az "annyian vannak, mint az oroszok" egy releváns mondás volt. Az oroszok, az európai országok átlagos népességszámához képest évszázadokon keresztül sokan voltak. A bipoláris világrendnek is fontos - szimbolikus - eleme volt, hogy a két nagyhatalom lakosságszámban közel azonos volt. (Sőt, a Szovjetunió enyhén azért vezetett):

SZU USA
1989         286 millió        246 millió

 

Azonban míg az Egyesült Államok lakossága, ha lassan is de tovább nő, Oroszország nem csak a gyarmatbirodalmát vesztette el, hanem azóta is folyamatosan veszíti el népességét. A fogyás egészen drámai mértéket öltött az utóbbi időkben, évente mintegy 700 ezerrel lesznek kevesebben az oroszok. Jelenleg tehát így állnak:

       Oroszország        USA
2014        142 millió        318 millió

 

2050-re a különbség tovább növekszik. Pontos adatok persze nincsenek, több pálya lehetséges, különösen mivel a természetes növekedésen-fogyáson túl számításba kell venni a migrációt is, ami sokkal kevésbé kiszámítható, de nagyjából a következőt látjuk: 

       Oroszország        USA
2050        85 - 128 millió        400 - 445 millió

 

Az Egyesült Államok népessége tehát négyszer, de akár ötször akkora is lehet, mint Oroszországé.

582-map-workers.gif

 

A munkaképes korú lakosság változása 2050-ig. Nem csak az oroszoknak lesz rossz. 

Ez pedig nem csak azért fog gondot okozni, mert nehéz vele villogni. Radikálisan csökkenni fog a munkaerő, növekszik viszont az idősek, eltartásra szorulók aránya.

figure09_18.jpg

Így változik az orosz korfa ötven év alatt - látványosan több lesz a 85 feletti néni, mint az 5 év alatti kislány. 

Ez súlyos társadalmi gondokat fog okozni, hiszen a nyugdíjak már most is nagyon alacsonyak, az orosz nyugdíjasok a világ legnagyobb szegény fehér embercsoportja (elnézést a diszkriminatívnak tűnő kifejezésért). A csökkenő munkaerő pedig óhatatlanul felveti a bevándorlás erősödésének szükségességét. És - részint - ez az alapja az ország dezintegrálódásáról szőtt jövőképeknek is. Szibéria, addigra már a mainál sokkal inkább lakható, de szinte üres vidékei valóban ott állnak majd hívogatóan közel Ázsia túlnépesedett területeihez. És Szibériában már most is óriási (egyesek szerint tízmilliós nagyságrendű) az illegális kínai bevándorlók száma. Szintén figyelembe veendő - és az ország területi integritása szempontjából nem elhanyagolandó - a vallási eloszlás változása.

Russia_natural_population_growth_rates_2012.PNG

Oroszország népességváltozása régiónként - érdemes nézegetni. Európa csökken, az Kaukázus nagyon nő

Az Orosz Föderáció 142 millió lakosának kb 10%-a, 14 millió, muszlim ma. Ennek nagyjából a fele az ország középső részén élő (volgai) tatár és baskír, a maradék nagyobb része az Észak-Kaukázusban élő muszlim (csecsenekről és kisebb kaukázusi népekről van szó).  Egyesek már azt vizionálták, hogy 2050-re az ország lakosságának többsége lesz az iszlám híve. Ez valószínűleg erős túlzás. A tatárok és baskírok születési rátája nem tér el szignifikánsan a környező orosz lakosságtól, sőt a peremterületeken sokan asszimilálódnak is az oroszokhoz. A kaukázusi népeknél más a helyzet, a 2002-es adatok alapján a csecsenek népesedési rátája az oroszokénak két és félszerese. Azonban ez figyelembe véve sem valószínű, hogy a muszlimok 2050-re 20-25 milliónál többen lennének Oroszországban. (20-25% - sokkal kisebb, mint akkor Franciaországban vagy Németországban várható) Ez, bár szignifikáns emelkedés a mostani arányhoz képest (különösen a fiatalok körében), de messze van a többségtől. (Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy a bevándorlók jelentős része sem muszlim, hanem pl. kínai, vagy a diaszpórából hazatérő orosz lesz.) Az viszont valóban kétséges, hogy az Észak-Kaukázus felett meg tudja-e tartani Oroszország a fennhatóságát ilyen változások után. 

A népesség változása pedig kihat a harmadik szektorra is, ami a nagyhatalmi léthez elengedhetetlen:

A katonai erő

Oroszország a 20. században két világháborút nyert úgy meg, hogy stratégiájának alapvető eleme az "élőerő morzsolása" volt.  Abból indultak ki, hogy a hatalmas népesség, meg a kemény tél majd úgyis megállítja az ellenséget, és be is jött nekik. Na ez az, amit soha többet nem tudnak bevetni. Láttuk, a népesség rohamosan fogy. Az pedig nem csak orosz jelenség, hogy a család egy szem gyerekét nem szívesen engedik frontra, meghalni. Márpedig egyelőre az orosz hadsereg túlnyomó többsége sorkatona. Ezt pedig, az egyre csökkenő fiatal korosztályokból egyre nehezebb  biztosítani. Ahhoz képest persze, amilyen az első csecsen háború idején volt az orosz hadsereg, amikor gyakorlatilag néhány bandita/partizán/szabadságharcos megfutamította őket, már változott a helyzet. A krími akció is igen látványos, bár kétségtelen egyelőre pár figyelmeztető lövésen kívül csak erődemonstrációra volt szükség. De egy modern nagyhatalom hadserege nem attól hatékony, hogy saját határaitól mintegy százötven kilométerre baráti közegben képes marcona arccal felvonulni. Aki globális nagyhatalom akar lenni, annak ma a világon bárhol, gyorsan, hatékonyan bevethető erőre van szüksége. A líbiai akció mutatta meg, hogy ilyen jelenleg Európának is alig van (szükség volt az amerikai cirkálórakétákra).  Egy világhatalom számára ugyanis nem az a kérdés ma, hogy képes-e megvédeni a saját határait. Nem számítunk olyan háborúkra ebben a kölcsönös függésektől vezérelt világban, ahol nagyhatalmak feszülnek egymásnak, és lerohanják egymás területét, sőt egyre kevésbé számítunk egyáltalán nagyarányú sok ember életét követelő fegyveres konfliktusokra. (Éppen ezért veszti értékét a teljes nukleáris elrettentés is. Nem véletlen, hogy az atomrobbanófejek száma a hidegháború vége óta drasztikusan csökken.) 

Nuclear_Stockpiles_Overview.jpg

A kérdés ma az, hogy ha határaitól távol érdekeit sérelem éri, vagy éppen  valamelyik hozzá lelkileg közel álló rezsim kerül veszélybe, képes-e beavatkozni. 2008-ban Grúziában az orosz beavatkozás maximum félsiker volt. A status quót sikerült megőrizni, de Szaakasvili hatalmon maradt, a nemzetközi közösség megállásra kényszerítette az orosz csapatokat. 2011-ben Líbia ügyében fel sem sorakozott az orosz hadsereg, már a diplomaták lesöpörték az asztalról. 2013-ban sokan az orosz (részint katonai) erődemonstrációval magyarázzák, hogy a Szíria elleni amerikai csapás elmaradt. (Én ebben személy szerint kételkedem. Szerintem ebben sokkal nagyobb szerepe volt a józan belátásnak, a szír ellenzéknek  - ami nem volt igazán támogatható - és annak, hogy egy amerikai csapás lehetetlenné tette volna a békülést Iránnal.)  Most pedig Ukrajnában akármi is lesz az eredmény - gyakorlatilag az orosz határokon folyik a küzdelem. Ez egy globális hatalomtól elég gyenge eredmény.  Inkább egy marcona, arrogáns, de kiszámítható területre korlátozott regionális hatalom formálódik. Különösen, ha visszaemlékszünk arra, hogy annó azért a szovjet világhatalom Kubától, Angolán át Dél-Jemenig és Vietnamig mindenütt ott volt. Vagy, ha összevetjük azzal, hogy hol van most jelen az Egyesült Államok hadserege:

38478793845c2c3d85a0.jpg

 

Persze a hadsereghez is három dolog kell ugye: pénz, pénz pénz. Márpedig az, úgy látszik van dögivel. De tényleg? Hogy áll a 

Gazdaság

A rendszerváltás során lelepleződött az, amit addig a propaganda és az elzártság sikeresen takargatott, amit mi is csak suttogva mondtunk el, hazatérve a Szovjetunióból, és sokan még itthon sem hitték el: Oroszország szegény. A kilencvenes évek azután ezt a világba röpítették, és kicsit fel is nagyították. Úgy látszott, hogy Oroszország menthetetlenül, pokolian nagyon szegény hely. Aztán valahonnan a semmiből előjöttek az "új oroszok", akiknek nemhogy volt pénzük, de nagyon sok volt. Aztán egyre többen lettek. Most már úgy tűnik, mintha az oroszok úgy általában lennének marha gazdagok. Ez húsz év alatt kicsit sok kilengésnek. Mit mutatnak a számok? 

yyyetdbqrxrcmzzlugbn.jpg

Hát azt, hogy az ország egyszerre borzasztó gazdag és elég szegény. Jobban mondva, ahol van olaj, vagy hatalom, ott gazdag, ahol egyik sincs, ott szegény. Az orosz gazdagság ugyanis szinte teljes egészében a szénhidrogénekből jön. A kincstár bevételeinek felét, az export 70%-át teszi ki az olaj és gáz. Ez pedig jócskán leválasztja Oroszországot a BRICS országok többi tagjáról. Kína, India, Brazília fejlődése, ami az utóbbi időkben elkápráztatta a világot alapvetően a feldolgozóiparból és a szegénység felszámolásából, úgy fogyasztói rétegek bekapcsolásából adódott. (Hogy ez hogyan fog hatni a világra arról korábban írtunk). Oroszországban viszont a régi szétmállott szovjet ipart nem igazán sikerült újjáteremteni, a szerkezetváltásnak (erre panaszkodnak a szakértők) nyoma sincs.  Ettől persze az ország még növekedhet. Sőt, bizonyos előrejelzések szerint fog is. 

GDP-2010-2050-global1.jpg

Ez az előrejelzés azonban arra épít, hogy az olajárak nagyjából a mai szinten fognak emelkedni. Ez viszont koránt sem bizonyos. Már az elmúlt években is lejjebb kellett venni az orosz GDP várakozásokat a várnál kevésbé növekvő olajárak miatt. Míg Kína továbbra is 7,5 százalékos GDP bővülést prognosztizál, India 5% körül szomorkodik, Oroszország a nem túl jól pörgő olajpiac miatt alig 1,5 százalékon áll. 

Márpedig korántsem bizonyos, hogy az olaj ára folyamatosan növekedni fog. Sőt bőven lehet, hogy csökkenni fog. Erről ír pl a Guruló hordó blog is. Ezzel persze nem csak Oroszország bevételei csökkenhetnek, és a gazdasági fejlődése lassulhat, de sokan megszabadulhatnak az orosz függéstől is. Az Egyesült Államok nyilván azért keménykedik most is erősebben az oroszokkal, mert nem függ az orosz olajtól, gáztól. Hosszabb távon pedig maga válhat a világ legnagyobb olajtermelőjévé. De Európában is jelentős palagáz-készletek lehetnek.

shale-gas-map-europe2.gif

Az pedig, hogy milyen mértékben szeretnénk csökkenteni az energia-szükségletet, és azon belül a fosszilis energia arányát, igen látványos. 

b5639e9aed55ae108449ce5c56e06cd3.jpg

Összefoglalva tehát: Oroszországnak jó esélye van, hogy a mainál erősebb, gazdagabb, és sok szempontból akár nagyobb is legyen, és arra is, hogy kisebb, és gyengébb. Arra viszont fikarcnyi sincs, hogy egy "új hidegháborúban", a "másik oldal" vezető erejévé váljon. Ehhez túl kicsi lesz a népessége, nem elég hatékony a hadserege, nincs jelen mindenütt, és a gazdagsága is kevés. Ha lesz "új hidegháború", lesz új bipoláris világrend, akkor a másik oldal központja bizony nem Moszkva lesz, hanem Peking. Akármekkora macsó is Putyin, ehhez kevés a tesztoszteron. 

És - sírhat a magyar jobboldal - egyáltalán nem bizonyos, hogy Oroszország végül majd a "jó" oldalra áll. (Ugye, az Egyesült Államok és az EU a gonosz ebben a legendakörben.)  Egy részről láttuk, jó esély van arra, hogy Kína és Oroszország közt akár területi viták is legyenek. Ez pedig nem segíti az együttműködést. Másrészt az sem biztos, hogy Moszkvában örökre marad a markánsan nyugat, demokrácia, és Európa-ellenes irányvonal. Oroszország jelenleg dominánspárt-rendszer. Putyin nem diktátor (Janukovics sem volt az), az országban működnek a képviseleti demokrácia formális intézményei. Sőt, a hasonló rendszerek sajátossága, hogy megjelenhetnek valós alternatívák akár a parlamentben, akár a sajtóban - csak éppen tesz arról a rendszer, hogy azok korlátok között maradjanak, reális esélyük ne legyen a győzelemre. Ilyen rendszerek működtek sok helyen sokáig Ázsiában (Tajvanon a Kuomintang, Japánban a Liberális Demokrata Párt, Indiában a Kongresszus volt évtizedeken keresztül kvázi állampárt), az arab világban, ahol nem volt markáns kemény diktatúra (Egyiptom, Tunézia), Latin-Amerikában (Mexikóban a vicces nevű Intézményes Forradalmi Párt vezetésével) de tulajdonképpen évtizedeken keresztül Olaszországban is (a kommunisták akárhogy csűrték-csavarták nem lehettek kormányon), és ilyen épül ki most éppen Magyarországon is.  A trendek azt mutatják, hogy amikor az ország átlép egy bizonyos jövedelmi szintet, és a középosztály kiszélesedik, ezek a rendszerek hajlamosak maguktól, különösebb forradalmi hevület nélkül átalakulni valós parlamenti váltógazdasággá. Az állampárt csendesedik, teret enged az ellenzéknek, elfogadja, hogy  más is kormányozhat. Ez, ha a fejlődés folytatódik, elérheti Oroszországot is. (Aztán persze még zavargásos-forradalmas történet is lehet belőle, mint pl. Egyiptomban.) Szintén a Guruló hordó elemzése írt arról, hogy Oroszország így-vagy úgy, de lassan érett erre a változásra. 

democracy.png

Kékkel jelölve, ahol demokratizálódás várható. 

Ha pedig kialakul valamiféle váltógazdaság Oroszországban, és - lévén az ország történelme évszázadokon keresztül mégis csak összefonódott a nyugattal, és elég mélyen gyökereznek ezek a hagyományok is - az egyik oldal minden valószínűség szerint meglehetősen nyugatos gondolkodású, mondhatni liberális lesz. Már csak azért is, hogy mutassa mennyiben más, mint a néhány évtizeden át uralkodó putyinista állampárt. És akkor a Honfoglalás 2000 szellemi örökösei már tényleg csak abban bízhatnak majd, hogy a Kínai Kommunista Párt megmenti őket az amerikai bóvlitól. Érdekes fordulat lesz, de semmiképpen nem meglepő. 

 

   Ha tetszett a bejegyzés, kövess minket a Facebookon is.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://fotelkalandor.blog.hu/api/trackback/id/tr935846504

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nzoltan 2014.03.11. 08:59:17

USA 2050-re magába roskad. Érdemes megnézni Detroit városát. Addigra a fél ország fog úgy kinézni. Miért? Mert folyamatosan cserélődik ki a lakosság. Egyre több a fekete meg a latin. És ott ahol többségbe kerülnek, ott bizony kő kövön nem marad. (Tanulságos az index videója Oakland City-ről).

Egyébként kár leírni az oroszokat. Hatalmas területen akkora mennyiségű természeti kincsen ülnek, amekkoráról a többi állam csak álmodik. És ez számít. Aki rendelkezik az erőforrások többségével, az diktál. Erről szólnak az USA háborúi. A krími háború halott ügy a nyugat számára. Csak házhoz mennek egy pofonért. Nem lehet jól kommunikálni, ha a lakosság is oroszországhoz akar tartozni.

Nzoltan 2014.03.11. 09:03:11

És mégegy. A liberalizmus a mostani formájában halott. Ez drága, és csak azt jelenti, hogy a más faszával verni a csalánt. Hosszútávon nem fenttartható. Ez itthon is érezteti a hatását. Igazából semmi nem lett tőle jobb, csak nőtt a bűnözés.

Mr.Treeger 2014.03.11. 09:39:18

@Nzoltan:
Queensben 160 állam polgára él egymás mellett békében és megértésben. Ha egy mikroközösséget vizsgálunk a liberális multi-kulti gyönyörűen működik. Csak amikor néhány populista párt ezt veszi elő a gazdadási növekedés gátjaként akkor halljuk a negatív dolgokat.
Detroit azért omlott össze, mert megváltozott a járműgyártás. Ennek sok oka volt, köztük pl a túl erős szakszervezet, az versenyképtelen autók a japán és európai konkurenciával szemben stb stb.

exterminador 2014.03.11. 09:40:26

A cikk legtöbb megállapításával egyetértek. Sokkal jobb lenne, ha Oroszország nem a Nyugattal szemben határozná meg magát, de úgy gondolom, Putyinék 2018-ban valószínűleg buknak (főleg ha a gazdaság tovább lassul), és sok minden meg fog változni.

exterminador 2014.03.11. 09:42:29

@Mr.Treeger: ez is így van, de nem megváltozott, hanem gyakorlatilag megszűnt a járműgyártás, a nagy gyárak mind csődbe mentek.
Egyébként Dél-Amerikából sem nagyon hallani rasszista balhékról, pedig ott aztán tényleg elképesztően vegyes a társadalom.

Cormorant 2014.03.11. 09:56:55

@exterminador: Ha elbeszélgetnél pár orosszal, nem állítanál ilyet. Még hogy Putyin megbukik négy év múlva? Ez nagyon komolytalan, minden alapot nélkülöző kijelentés. Még ha akarna sem tudna megbukni!!!

Takács Sándor hentes és mészáros (Hatvan) 2014.03.11. 10:01:21

@Cormorant:
"Még hogy Putyin megbukik négy év múlva? Ez nagyon komolytalan, minden alapot nélkülöző kijelentés. Még ha akarna sem tudna megbukni!!!"

Hm. Hát éppen ez a baj. Miért is vesszük mi annyira természetesnek, hogy ott egy politikus nem bukhat meg, nem vonulhat vissza, nem kerülhet ellenzékbe stb.?

Nem vesszük észre, hogy ez önmagában mennyire antidemokratikus?? Nem, Putyin nem diktátor - de demokratikus vezető se.

Cormorant 2014.03.11. 10:08:38

@Hoppácska: Bocsi, nem teljesen világos a hozzászólásodból, vitatkozol-e azzal, hogy nem fog megbukni, vagy bajnak tartod.
Ha bajnak tartod, abban nincs vita kettőnk közt. Az, hogy demokratikus vezető-e, szintén nincs, de ezt maguk az oroszok is állítják. Tovább megyek, azt is mondják, nekik nincs szükségük demokráciára, nekik kell egy erős kezű vezető kell, aki megmondja, mire van szükségük. Ráadásul, ha ez az erős kezű vezető még nyilvánvalóan rájátszik az orosz nemzeti érzésekre is, hát nincs az az orosz isten, aki leváltaná.
Mondom, ha beszélgetnél oroszokkal, megértenéd:), addig ez csak ima marad mindenféle tény nélkül, még kívánságnak is gyenge!

Melampo 2014.03.11. 10:16:14

A cikket olvasva egyetlen dolog vált világossá előttem. Az, hogy soha nem jártál még Oroszország közelében sem és soha életedben nem beszéltél még oroszokkal.
Mint Cormorant írta az oroszok istenként imádják Putyin, úgy tekintenek rá mint egy szakrális királyra.
Valamint ha történelemkönyvet még nem is olvastál, azért legalább Brzsezsinszkijt vedd kézbe.

Takács Sándor hentes és mészáros (Hatvan) 2014.03.11. 10:20:39

@Cormorant:
"nekik kell egy erős kezű vezető kell, aki megmondja, mire van szükségük. Ráadásul, ha ez az erős kezű vezető még nyilvánvalóan rájátszik a(z) ... nemzeti érzésekre is, hát nincs az az ... isten, aki leváltaná.
Mondom, ha beszélgetnél oroszokkal, megértenéd:)"

Nem kell ahhoz oroszokkal beszélni, elég ha magyarokkal...

exterminador 2014.03.11. 10:30:20

@Cormorant: nos, egyfelől: Putyin népszerűsége évek óta csökken. 2008-ban volt a csúcson, és a tendencián a mostani krími helyzet alighanem csak rövid távon fog változtatni. Lecseng a dolog, és kész.
Másfelől: ha véletlenül bedől az orosz gazdaság (mivel már két éve egyre gyengébben teljesít, megeshet), akkor majd kiderül, ki lesz ott az isten.
Elég rossz véleménnyel vagy az oroszokról, nem gondolod?

Mr.Treeger 2014.03.11. 11:10:52

@exterminador:
Igen Dél-Amerika is egy igen kevert kontinens, de viszont vallásilag homogén.

Gyingizik 2014.03.11. 11:29:17

Micsoda lenyűgöző neoliberálnyik spekulációhalmaz! Már miért lennének az USA-ban 35 év múlva olyan marha sokan? Miért lenne egyáltalán USA 35 év múlva, amikor most is drámai válságban van? Az utcsó bekezdésben meg jó hogy nem Fuluyama elbaltázott jóslatát linkelted be, a neoliberálnyik demokráciák elhozzák a békét és a jólétet címmel. Éppenséggel pont a nem demokratikus, fél-demokratikus országok fejlődnek (Kína, India, Oroszok, a cikkben is leírt Japán amíg az állampárt uralkodott stb.) Éppen a fékek-ellensúlyok bürokratikus, nehézkes rendszere áll a fejlődés útjában a modern demokráciákban - amelyek nem is demokráciák, hiszen a pénzemberek utasításait hajtják végbe a politikusok. Nem vagyok Putyin meg oroszt fan, de ezek nyilvánvaló dolgok. 1993 meg már rég elmúlt, akkor még be lehetett etetni a népet a cikkhez hasonló szadesz szöveggel, meg "okos" jóslatokkal.

Hiryu 2,0 · http://theidf.blog.hu/ 2014.03.11. 12:31:54

Köszönöm a posztot, érdekes volt,
de a hadseregnél kimaradt:
-egyik oka, hogy most olyan amilyen, hogy anno Putyinék is döntöttek, a hagyományos erők rovására a nukleáris fegyverekbe öntik a pénzt, ezért az ottani járt úgy, mint a magyar a Gripennel:
elviszi a katonai költségvetés jó részét.

Most erőltetetten próbálják a hagyományos fegyverzetet IS fejleszteni, naponta jelennek meg a "2020-ra szolgálatba áll új repülő, tank, lézerszablya, kancsuka, minden..."

Azért érdekelne egy szakvélemény, miből lesz erre pénz...

Mielőtt rávágná valaki: fegyverexport - szakemberek közt nem jó reklám, ha a felújított tengo kigyullad a vevő kikötőjében, a vevő panaszkodik a csúcsvadász elektronikájára, (Vietnam) etc...

- Meddig bírja az orosz gazdaság a kukázusi látványpékségek (Csecsenföld) finanszírozását?

Ha olvad Szibéria, merre indulnak el az Afganisztánhoz hasonló helyeken élő népcsoportok, ha arra még kevesebb csapadék lesz...

Ui. egyébként látom, címlapnak hála jönnek feljebb a sarki Kisfüttyös filozófus-politikusainak szakvéleményei:
(az ötödik kevert utáni tudatállapotban írt szakcikkeik lényege: "Tudhatnád hülye libsi, a zélet lényege, legyen egy csizmatalp, amit fényesre nyalogathacc...mostéppa putjiné)

Hiryu 2,0 · http://theidf.blog.hu/ 2014.03.11. 12:58:24

sőt egyre kevésbé számítunk egyáltalán nagyarányú sok ember életét követelő fegyveres konfliktusokra. (Éppen ezért veszti értékét a teljes nukleáris elrettentés is. Nem véletlen, hogy az atomrobbanófejek száma a hidegháború vége óta drasztikusan csökken.)

khmm...
ajánlott olvasmány:

lemil.blog.hu/2014/02/17/linkajanlo_a_haboruk_uj_generacioja_a_holnap_markaban

Bár megjegyzem, Ivánék fenntartják magukat jogot, kijelentve hivatalosan, hogy hagyományos háborúban is bevessenek nukláris fegyvert
- akár elsőnek
- akár olyan ellenféllel szemben, amelyik nukleáris fegyverrel nem rendelkezik

(Tudod mit azok a rohattmocsokkapitalist tömeggyilkos jenkik Japán ellen...)

ja és oroszok biztos viccből szimuláltak nemrég nukleáris csapásmérést Varsóra..

preem palver 2014.03.11. 15:42:21

Pazar gondolatkísérlet, az is kiderül, hogy a posztoló masszívan vágja a stratégiai gondolkodás alapelveit. Hiryu 2,0 pedig hozza a hét kifejezését: 'kaukázusi látványpékség'. Respekt érte :-)

Globetrotter2014 2014.03.11. 16:19:22

Érdekes látni hogy ez "népes" ország lakossága kb akkora mint Németország és Franciország. Vagy fele az USAának, a vilgá legprofigg és legnagyobb hadseregével...

A fegyverkezési versenyt mindig is kilóra akarták nyerni, 90óta pedig durván leálltak a minőséggel. Konrkétan még mindig a 80as évek repülőit toldozzák, miközben az USA már a 6. generációt fejleszti.

Persze az atomtartalék mindig is jó arra hogy senki se üzenjen hadat, de azért érdekes lenne látni hogy mi lesz ha egyszer komolyan mozgósítani kellene, vagy mit érnek a rég nem fejlesztett orosz fegyverek a mdoern amerikaiak ellen.

2014.03.11. 17:08:29

Engem nem erdekel a politizalas, meg a vilagbirodalmi mozgasok, de elolvastam, arra voltam kivancsi, lehet-e nemtudomhanykarakteren keresztul ugy ertekezni Oroszorszagrol, hogy egyszer se fordul elo az, hogy "korrupcio" :D

Pedig ez a kulcs az egeszhez szerintem, hogy ez a brutalis elet alakult ki a brutalis orosz klima alatt, hogy mindenki ugy szerez mastol es marad eletben ahogy tud... Es ezafajta, szamunkra irracionalisnak tunheto "zapadofobia" is ebbol jon szerintem (marmint ez, hogy nyugat=szabadsag=vannak vesztesei=bizonytalansag=felelmetes, cserebe viszont korrupcio=lehetoseg=az lesz amit megkenek=biztositek=biztonsag) Jo, tudom, a tobbi BRICS orszagnak is meg kell kuzdeni a korrupcioval, de kozuluk egyik sem volt szuperhatalom, sem hodito gyarmatbirodalom, sot, maguk voltak a gyarmatok, mas fogalmaik vannak talan az "uralkodo osztalyrol", nem mindig a korrupcion alapult, vagynemtudom... mondtam mar, hogy nemertekhozza :D Abban az egyben vagyok biztos, hogy Oroszorszag egy egeszen fantasztikus hely, es ugy tunik, hogy a legnagyobb atka es alapveto mukodteto ereje is egyben a korrupcio :D Ebbol pedig sok embertelen szornyuseg is fakad, de olyan emberseg is meg sziv es lelek is, es muveszeti ertekek is szarmaznak, ami az en szivemnek nagyon kedves <3 Szerintem sehol mashol nem ertik annyira az emberi termeszet hatarait meg szelsosegeit mint az oroszok, hiszen a bolygon levo termeszet szelsosegeit is ott lehet elsokezbol megtapasztalni ugy igazan. :D

Egy mugyujto jutott az eszembe a tv-ben lattam, kozepkori orosz ortodox targyakat gyujtott, angol riporter kerdesere fakadt ki, kb hogy "Mi nem vagyunk europaiak! Azsiaiak sem vagyunk. Oroszok vagyuk. Nem vagyunk Nyugat. Nem vagyunk Kelet. Oroszok vagyunk. Mi sajat magunk vagyunk, nekunk sajat vilagunk van." ...vagy valami ilyesmi volt marnememlekszempontosan. De nagyon tetszett, ez nekem az osszes terkepnel sokkal jobban megmagyarazza, hogy kicsodak is alkotjak Rasszijat :D Bar szornyen felelmetes is de egeszen gyonyoru es csodalatos is egyben :D Najo egy kicsit elkalandoztam ez tokre nem ide tartozik, dehat valahova el kellett mondanom, ez egy kicsit olyan mintha szerelmes lennek egy alkoholista szornyetegbe, akivel nem lehet egyutt elni, de megis mindenhol, mindenki masban is csak ot keresnem :D

christophe 2014.03.11. 19:33:36

6Olyan jo,hogy olyanok èrtekeznek,a nyugat ès az Usa vàlsàgàrol szètesèsèrol,akik az èletben nem lèptèk àt a falu hatàràt,nyelveket se beszèlnek.Jelentem,nem hanyatlik a vàlsàg nyilvàn senkinek nem tett jot,de van jol mukodo egèszsègugy,kozbiztonsàg,szocàlis hàlo,oktatàs...

Csekkliszt#10 2014.03.11. 20:32:37

@Nzoltan:
Egyszerűen ordas nagy faszság amit gondolsz. A magas mobilitású és bevándorlást ösztönző, azaz nyitott országok a legfejlettebbek a világon (mert még annàl több munkaerőre is szükség van, mint ami adott helyen megszületik, plusz mentalitás).
A nyersanyagkészletek a fejlettséghez semmi köze, sőt adott esetben kontraproduktív, hiszen pont nem ösztönöz az innovációra.

Hosszú tavon csak es kizárólag a liberális es demokratikus társadalom életképes, lsd ellenpéldája az orosz medve, hiába a sok nyersanyag kurvara sehol nincsenek se társadalmi fejlettségben se össztársadalmi jólétben se világgazdasági súlyban. Egyik despotától a másikig szenvednek. Halott ügy. Vagy már száz éve.

Globetrotter2014 2014.03.12. 10:21:54

@Nzoltan: ülsz gép előtt és pár apróságból világraszóló következtetéseket vonsz le.

Legalább wikizd le Oaklanded. Detroit régen a teljes autógyártás fellegvára volt azóta az importgyártók és a Big Three is máshova tették a gyártásukat, ennyi.

Attól még hogy a közép-angliai bányákat bezárták nem dőlt be az Egyesült Királyság.

@Csekkliszt#10: +1 Azt kevesen felejtik el hogy ez az alibi ország ennyi nyersanyagkészlettel akkora jólétet teremthetne a polgárainak mint Norvégia.

Globetrotter2014 2014.03.12. 10:40:42

Egyébbként vicces látni azt is hogy az "annyian vannak mint az oroszok" szólás mennyire irreleváns a két tényleg tömegország mellett. Ha a kínaiak elkezdenének menetelni, az oroszok nem sok mindenben reménykedhetnének az atomon kívül. Pedig Kníának van pénze, fejlesztése (ugyebár megvették az oroszok összes beállt projektjét), és lassan annyi fölösleges férfiuk mint a teljes orosz népesség.

Ja és nekik tényleg kellene nyersanyag mert használnák is...

Csekkliszt#10 2014.03.14. 00:43:35

@ZF2:
Abszolút. Norvégia nagyon jo jeladó h magában a nyersanyag gazdagság nem elég, nyitott társadalom es innovacio kell, különben az agyilag zombi Venezuela sorsára jut egy ország.

Csekkliszt#10 2014.03.14. 00:44:27

... jó példa, nem jeladó (?)...

mikka 2014.03.15. 13:00:14

@ZF2: Megmondom neked mit érnek.
Pontosan annyit mint a fejlett német technológia ellen a II. világégés során...
Nekem úgy tűnik hogy Napoleon hibájából senki nem tanul..a németek után Amerika sem. Egy olyan háborút ami Oroszország ellen irányul nem a technológia nyeri meg hanem az emberanyag, abban pedig Oroszország katonai vonatkozásban verhetetlen.

Kr.e. · http://vizforralo.blog.hu 2014.03.15. 14:17:12

OFF kérdés:

"A munkaképes korú lakosság változása 2050-ig" térkép alapján Afrikára elég pozitív jövő vár, nem?

Mennyire várható szerintetek vajon a tőke (termelés, gyárak, stb.) Kínához hasonló beáramlása, (korukból és termékenységükből fakadóan) sok és olcsó munkaképes ember miatt? Úgy értem egy a mostani Kínához hasonló dominánsabb gazdasági szerep kialakulhat-e ott a jövőben emiatt?

Globetrotter2014 2014.03.15. 18:44:58

@mikka: amit írsz annak semmi értelme. Azóta eltelt egy kis idő és volt egy kis technikai fejlődés.

Másrészt mindkét esetben az orosz front nem a fő csapás volt. Most meg kb egyedül lennének 5-7 szer annyi ember és némi pénzbeli és technikai fölénnyel szemben.

Persze értelmetlen dolgokon rugózunk mert háború itt aligha lesz.

Csak mekkora hülyeség hogy ennyire egyértelmű helyzetben is képesek egyesek a rossz oldalra állni és drukkolni...

tobias2 2014.03.15. 19:35:03

@christophe: "hiába a sok nyersanyag kurvara sehol nincsenek se társadalmi fejlettségben se össztársadalmi jólétben se világgazdasági súlyban." Ha valaki veszi a fáradságot és megtanul jól oroszul, és szerez egy keresett szakmát, jobban megél Oroszországban mint számos nyugati országban. Ez a helyzet.

indapass90210 2014.03.15. 20:16:21

@mikka: Ezzel azt feltételeznéd, hogy konkrétan el akarnák foglalni Oroszországot.

indapass90210 2014.03.15. 20:20:29

@ZF2: mondjuk rossz oldal szerintem itt nincs.

Igazából azt kellene tenni, hogy az oroszok a jelen helyzetben megveszik a Krim nagy részét. A tatárok régióját hozzácsapni Khersonhoz, aki meg akar ukrán-orosz kettős állampolgár lenni, az lehessen.

Moszkva elengedi Ukrajna adósságát, meg hozzávág mondjuk 100 milliárd dollárt kp-ben és 140-ért adja a gázt ezután is, viszont az ukránok megtarthatják a Krímhez közeli Azovi-tenger alatti gázmezőket.

Bogyó 2 2014.03.15. 21:06:28

@Gyingizik:
Hogy te micsoda eszement dolgokat írsz! Az USA drámai válságban van? Oroszország meg kurva jól, igaz?
Tömegek menekülnek az USA-ból, Oroszországba meg bebocsátásért könyörögnek, hol élsz te ember? Ne keverd a vágyaid a valósággal! Az USA még mindig a világ első számú hatalma megkérdőjelezhetetlenül, s potenciálisan a belátható jövőben ezt csak Kína veszélyeztetheti. Bármennyire fáj, azok a kurva liberális országok képesek általános jólétet és megfelelő szabadságot biztosítani, most már hosszú évtizedek óta, Oroszország meg cár atyuskáktól, pártfőtitkárokon keresztül Putyinokig bukdácsol, a hajóvontatóktól a sorbanálláson keresztül az oligarchák uralmáig. A kétmillió kurva gazda és a nyolcvanmillió kurva szegény országáig normál középosztály nélkül.

"Már miért lennének az USA-ban 35 év múlva olyan marha sokan?" mert jelenleg is nő a népesség, folyamatos a bevándorlás. Az oroszok meg fogynak. Nem kicsit, nagyon.
Miért lenne egyáltalán USA 35 év múlva, amikor most is drámai válságban van?
Istenem, csak egyszer élnénk ilyen válságos helyzetben mint az átlagamerikai, tényleg, mindjár megszakad a szívem értük!

"Éppenséggel pont a nem demokratikus, fél-demokratikus országok fejlődnek (Kína, India, Oroszok, a cikkben is leírt Japán amíg az állampárt uralkodott stb.)"

Ja, mert van honnan fejlődniük és mert jóval demokratikusabbak már mint korábban. Nem Mao meg Sztálin alatt fejlődtek igazán, hanem amikor nyitottak a gazdaságban, Oroszországban már többpártrendszerű választás is van. Olyan amilyen, de több mint Brezsnyev alatt.
"Éppen a fékek-ellensúlyok bürokratikus, nehézkes rendszere áll a fejlődés útjában a modern demokráciákban - amelyek nem is demokráciák, hiszen a pénzemberek utasításait hajtják végbe a politikusok."

Felírandó mondat, akkora nagy marhaság! Akkor miért az ilyen bürokratikus rendszereket használó országok vezetik évtizedek óta az életszínvonalbeli, fejlettségi listákat? És nem azért, mert mákjuk van és olajat találtak, vagy különleges helyen fekvő miniállamok.És még mindig ők vezetik.
Japán és Dél-Korea is egyre demokratizálódott a gazdasági fejlődéssel.

Annyira egyszerű pedig és elképesztő, hogy mennyire kártékonyak az ilyen diktatúrákban hívő gondolatok. A demokrácia előnye abban rejlik, hogy a demokratikus társadalmakban a megfelelő emberek megfelelő helyre kerülését nem nehezítik olyanok, hogy nem valakinek az unokaöccsei, vagy nem tartoznak születési alapon bizonyos társadalmi réteghez, vagy nem tesznek hűségesküt egy vezérnek, egy pártnak, egy kifejezett politikai irányzatnak. A szaktudás számít és ebbe fektetnek sokat. lehet önálló gondolatuk, értékes egyének maradnak és így építik fel a társadalmat, nem eldobható csavarokként.
Ezért jobb élni már többszáz év óta átlagemberként az élet egy nyugati társadalomban.

vajdasagi 2014.03.15. 21:36:09

Aki a nyugat bukásáról ír, az nem járt még nyugaton. Nyilván a társadalmi ellátórendszerek szinvonala valameylest visszaesett, de még mindig nagyságrendekkel jobb, mint másfelé.

Buta, agyatlan, a világot nem ismerő emberek gondolják csak, hogy Oroszországban jobb orvoshoz menni, mint Svédországban. Vagy hogy jobb oktatást kapnak majd ott a gyerekek, mint Németországban. Vagy hogy nincs is szükség oktatásra. A 21. század nem nyersanyagokról, nem a lakosság létszámáról, nem a terület nagyságáról fog szólni, hanem a tudásról. A vállalkozni merésről. A szabad versenyről.

A 21. század legvirágzóbb régiója Kalifornia lesz. Aki Detroittal példálózik, az téved. Nem ez a jellemző az USA-ra. Kalifornia meg New York diktálják a tempót. És ez jól van így. Kivéve persze azoknak, akik diktatúrát álmodnak a mi hazánkba is. Mert nekik az áll érdekükben, hogy a sok hülye elhiggye, hogy Kalifornia hanyatlik.

mrZ (törölt) 2014.03.16. 11:43:27

Túl sok téma, túl felületesen, nagyon megalapozatlan állításokkal, nagyon megalapozatlan hivatkozásokkal, és egetverően rossz következtetésekkel.
Kiváló propaganda anyag, csak nagyon átlátszó. Azért sikeres lesz, ilyenre mindig akad vevő.

nevetőharmadik 2014.03.16. 12:30:54

@mrZ: De bizonyára te majd fel fogod világosítani az itt tévelygő, de információéhes népséget, ugye? Megalapozott állításokkal, megalapozott hivatkozásokkal és nagyon jó következtetésekkel.

Mert anélkül kábé semmit nem ér, amit írtál.

mrZ (törölt) 2014.03.16. 14:09:05

@nevetőharmadik:
Eszemben sincs. Információéhes embernek bármit felszolgálhatsz.

Amit írtam az vitára ingerlés, a gourmandoknak szól.

nevetőharmadik 2014.03.16. 14:52:37

@mrZ: Téves. A vita eleve feltételez legalább két álláspontot és az őket alátámasztó érveket. A poszt érvelt az álláspontja mellett, te nem a tiéd mellett, így ebből még nem alakulhat ki vita. Eddig 1-0 a poszt javára veled szemben.

mrZ (törölt) 2014.03.16. 14:58:20

@nevetőharmadik:
Én nem vitatkozom a poszttal. Megjegyzést tettem rá. Semmilyen részletet tényt nem neveztem meg.
Mint ahogy te sem, már másodszor. Az álláspontod így egyszerű személyeskedés.

fehérfarkas 2014.03.16. 15:56:37

Oroszországot sokan leszólják.
Nemcsak a mérete alapján nagyhatalom. Oroszország a világ legnagyobb területű országa 17 millió km2 (9 időzóna megy keresztül rajta), és lakossága alapján az 9. legnagyobb: 145 millió fő. És az oroszon kívül még 27 hivatalos nyelv van érvényben (az ország különböző régióiban).
2 kontinensen terül el (Európa és Ázsia), és ebből Európa területének majdnem 1/3-át Oroszország teszi ki. De a Bering szoros révén az Amerikai kontinenstől csupán 1600 km választja el (vagyis szinte szomszédos vele, így akár az Amerikai kontinens országaiba is beleszólhatna).

K-Ny irányban Finnországtól vagy Lengyelországtól a Bering szorosig (csupán 1600km Alaszka, messze túlnyúlva Japánon). É-D irányban pedig az Északi sarkkörön túltól egészen a Fekete- és a Kaszpi tengerekig ér el (a legdélebbi pontja Bulgáriával egy magasságban van a Fekete-tenger túloldalán; a legészakibb pontja pedig messze északabbra Skandinávia legészakabbi pontjánál Grönland 2/3-a magasságában, vagyis messze északabbra mint Alaszka legészakibb pontja).
Ez a google térkép nagyon jó: a legkisebb nagyításon nem tudod úgy mozgatni a térképet K-Ny irányba, hogy Oroszország valamelyik része ne lenne benne
maps.google.hu/maps?bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48293060,d.bGE&biw=1440&bih=837&q=russia&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x453c569a896724fb:0x1409fdf86611f613,Russia&gl=hu&sa=X&ei=3wrKUca0FMWHOMDsgfgH&ved=0CIcBELYD

Gazdaságilag ugyan csak a 8. legnagyobb gazdaság a világon (IMF nomimal GDP számításai alapján), de nem Ororszország szorul rá Kína, Japán és Brazília hiteleire, hogy a költségvetése össze ne omoljon, mert annyira eladósodott.
A világ 10. legnagyobb exportőre, és a 17. legnagyobb felvevőpiaca (importőre). Ráadásul a BRIC országok tagja, amelyek a világ lakosságának 40%-át adják, a területének pedig a 1/4-ét.

Katonaságra fordított kiadások területén a 3. legtöbb pénzt költi (az USA és Kína után): 2013-ban 90 milliárd dollárt.
A hadsereg létszámában a világ Top 5 országában van benne.
A katonai erejét tekintve pedig a 2. (egyből az USA után, és megelőzi Kínát - hiába nagyobb Kína hadserege, fegyverek, harci eszközök, tankok, repülők, stb... területén Oroszország megelőzi).
Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország agresszív támadó politikát akar folytatni, hanem inkább azt, hogy elég erős saját maga és érdekszférájának a megvédésére (lásd Szíria vagy Ukrajna esete; nem véletlen hogy a Nyugat ezekben nem mer közvetlenül úgy beavatkozni mint Afganisztánban, Irakban vagy Líbiában).

A helyes kérdés az, hogy a jelenleg átalakuló világunkban Oroszország a 2. vagy a 3. nagyhatalom lesz-e. Hogy az USA mellett Kína vagy Oroszország közül melyik lesz a 2. és melyik a 3. hely.
Szerintem a 2020-as években már egyértelműen Kína lesz a 2. legnagyobb hatalom a világon és az oroszok a 3. helyre csúsznak vissza. De azért ezzel a 3. helyet is jó tiszteletben tartanunk, főleg a közvetlen szomszédságában.

Ami szokatlan sokak számára itt Magyarországon, hogy Putyin Jelcinnel és Gorbacsovval ellentétben aktív külpolitikát folytat, és nem pedig passzív defenzívet. Ahol kell ott a hadsereggel, és ahol kell ott a diplomáciával, és ahol kell ott a pénzzel (kilóra megvásárlással), ahol pedig arra van szükség, ott az olaj- és földgázzal (árpolitika, illetve a csapok elzárásával zsarolás).
A világ hozzászokott ahhoz, hogy a Putyin előtti negyed évszázad az oroszok defenzívájáról, passzívitásáról, visszavonulásáról szült a világpolitikában, Putyin alatt pedig újra aktívvá váltak.
És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy Kína megelőzi-e vagy sem. Sőt Oroszország Indiát is nagyhatalomként kezeli, és az alapján alakítja ki vele a saját pozícióit. Brazíliát pedig Latin Amerika regionális nagyhatalmává segíti (persze nem önzetlenül, hanem mert akkor Latin-Amerika legerősebb hatalma egyben az oroszok legfőbb szövetségese is lenne).

fehérfarkas 2014.03.16. 16:36:59

@Bogyó 2:
Ez a demokrácia vs. diktatúra egy nagyon leegyszerűsített nyugat-európai szemlélet.
A teljesen tiszta vegymentes demokrácia csak nagyon kevés helyen van a világban (Nyugat-Európa, Kanada, Ausztrália, stb..), de az USA pl. már nem az. Főleg az ún Patriot Act bevezetése óta.
Alsó szinteken az USa nagyon demokratikus, de legfelül 2 hatalmi elit (Republikánus és Demokrata Párt) váltógazdálkodásáról szól az amerikai nagypolitika. És másoknak ebbe márnincs beleszólásuk (a kongresszusba bekerülő harmadik politikai párt már nem tud kifejlődni az ottani szabályozásnak köszönhetően).

Szingapúr ugyan a Nyugat szereti Ázsia mintademkráciájának nevezni, de valójában Európához viszonyítva nagyon szigorú diktatúrának tűnik. Viszont a gazdaságpolitika területén sokkal nyitottabb mint az USA vagy bármelyik nyugat-európai ország.
De lehetne mondani az olajgazdag arab öbölállamokat is (Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Bahrain, Qatar, Omán, Szaúd Arábia): azok sem demokráciák, gazdaságuk mégis a tankönyvekben megírt igazi szabadpiaci kapitalista gazdaság.
Még a nagyon szigorú wahhabita királyság Sazúd Arábia is liberális piacgazdaságot folytat, ezerrel hívja be a külföldi működőtőkét az országba.
Vagyis az államforma és a gazdadági forma egymással nincsen párban.
De említheném a saját példánkat is, mert Magyarország demokrácia, viszont mégis a liberalizmus, piacgazdaság, multik, szitokszónak számítanak az országban, és az államosítás számít kúlnak.

nevetőharmadik 2014.03.16. 16:47:05

@mrZ: Ismét téves. Mindkét alkalommal állítottam és érveltem:

Első alkalom, állítás: amit írsz, semmit nem ér; érv: a megjegyzésedben nincsenek ott a megalapozott állítások, megalapozott tényekkel, ezekből levezetett következtetésekkel.

Második alkalom, állítás: nem ingerelsz vitát. Érv: a vita állítások ÉS érvelések ütköztetése. Mivel érveket nem hoztál, ezért vitát sem generálsz.

Ha jól megfigyeled, ez volt a harmadik alkalom, mikor azt állítottam: hogy állítottam és érveltem; érvek: fent.

Negyedik állítás: nem személyeskedtem. Érv: nem minősítettelek, nem mondtam rád semmit. A mondandódról állítottam, hogy nincs alátámasztva, és nem állítottam olyasmit, hogy ez valahogy a személyedből fakadna.

Én azonban érveltem. Igaz, nem a poszt témájával kapcsolatban. Én annyit állítottam, hogy a megjegyzésed állításoddal szemben nem vitára ingerlés

mrZ (törölt) 2014.03.16. 17:57:08

@nevetőharmadik:
>> hogy állítottam és érveltem; érvek: fent.
Közben már hazudsz is.
Mert kijelentetted hogy, idézet:
>>De bizonyára te majd fel fogod világosítani ....
Ez pedig nem érvelés, kifejezetten rosszindulatú, kötekedő, személyes, minden alapot nélkülöző feltételezés. Mint ahogy az első hozzászólásomat vitaindításnak félreérteni.

Mivel állítottad hogy a poszttal vitázom, beidézlek:
>> A vita eleve feltételez legalább két álláspontot és az őket alátámasztó érveket.
>>...te nem a tiéd mellett, így ebből még nem alakulhat ki vita.

Ezzel meghazudtoltad magadat is mert elismered hogy nincs vita a poszt és köztem.

A vitát ingerelem és nem kezdeményezem. Nagy különbség, a kezdeményezéshez tények kellettek volna, amit jelen esetben a fenti utalásommal mellőztem:
"túl sok téma..."
A vitához megfelelő körülmény is kell, a jelen poszt olyan hosszú hogyha szétszedem az 200oldal és az senkit sem érdekel, ha meg kihagyok részeket akkor hallgatólagosan tudomásul veszem hogy azokkal egyetértek. Mint ahogy írtam "ilyenre mindig akad vevő", és te is helyben hagytad a szöveget, a tényleges vita helyett inkább velem kötekedsz.

Még valamiben segíthetek?

Gyingizik 2014.03.17. 11:46:36

Biztosan sokat kellett gyúrni egy ilyen világnézetet magyar narancs, hvg, népszabi olvasással, bauer tamás „közgazdász” tanulmányokkal, ex-szadesz szimpatizáns, vagy olyan világnézetű baráti körrel.
Ki ír marhaságokat, arról beszélhetnénk.
…azok a kurva liberális országok képesek általános jólétet és megfelelő szabadságot biztosítani, most már hosszú évtizedek óta… Miért az ilyen bürokratikus rendszereket használó országok vezetik évtizedek óta az életszínvonalbeli, fejlettségi listákat? Szívesen elmagyarázom. A jólét az stimmel, de a társadalmi rendhez semmi köze. A II. vh után az erős Szovjetunió további terjedését úgy próbálták megakadályozni, hogy a nyugati érdekszférában a pénzvilág urai a politikusokkal (állammal) kötött egyezség alapján elkezdték emelni az életszínvonalat, mintegy erkölcsi legitimációt adva a kommunizmus ellenében a saját rendszerüknek (sikerrel). De ennek semmi köze ahhoz, hogy ott állítólagos „demokrácia” van, vagy hogy egy amcsi vagy francia szorgalmasabb, képzettebb lenne, mint egy magyar. (Ugyanúgy nem beszél idegen nyelvet, ugyanúgy kamu diplomákkal szaladgálnak.) Ez egy egyszerű egyezség VOLT az államhatalom és a multi+bankár kombó között. Az EU-ban a csatlakozó perifériára is kiterjesztették e modellt (Görögo, Portugál, Spanyolo. Nekik elvették az iparukat, viszont legalább felnyomták a béreiket, hogy tudjanak fogyasztani, hitelt felvenni stb ). A hetvenes évek végén azonban kiderült, hogy ez a jóléti modell nem tartható hosszú távon, ezért a Thaecheaer-Reagan adminisztráció elkezdte a megszorítást. Ez a mai napig tart a nyugati világ nagy részén! Folyamatosan csökken az életszínvonal USA-ban Angliában stb. csak nem olyan durván mint itt nem egyik napról a másikra. Persze vannak elit, kis kivételek (pl. Skandináv országok), de a lényeg ez. Ezért az új EU tagoknak (Kelet Európa) már nem járt az a (mesterségesen fenntartott) jólét, ami pl. a görögöknek még mindig, a megszorítások után is jár. (Még ma is 2-3x akkora ott a fizu ugyanilyen árak mellett, mint nálunk, holott a gazdasági mutatók, képzettség, korrupció stb. tekintetében minden szempontból jobban állunk! Vagy inkább kevésbé szarul.) Ha jól értelmezem, a te világnézeted szerint a demokrácia a gazdasági fejlődés (jólét) alapja. Aha. Akkor kérlek magyarázd meg, hogy pl. a náci németország (demokratikusnak nem nevezhető ugyebár) hogyan tudta kiállítani a világ legfejlettebb, leginnovatívabb iparát, hogyan tudott életszínvonalat emelni a legdurvább gazdasági válságban stb? Mussolini ugyanezt megtette a huszas években. Nem vagyok híve egyikük eszmerendszerének sem, csak ellenpéldát írtam a marhaságodra.
„…csak egyszer élnénk ilyen válságos helyzetben mint az átlagamerikai, tényleg, mindjár megszakad a szívem értük!” Kétségtelen, hogy per pillanat még jobban élnek mint mi, hiszen egy ilyen durva életszínvonal emelést amit az ötvenes évektől a henye „középosztály”-ba pumpáltak nem lehet egyik napról a másikra visszavenni, mert forradalom lenne. Ettől függetlenül, az amcsi jólét a magadfajtáknak való neoliberálynik legenda. Pl. vegyük az egészségbiztosításukat: a teljes körű EÜ biztosítás 700 dollár, ami egyharmada az ottani bérnek. Az átlagember GMOs, vegyszeres kajákat eszik (junk foodnak nevezik), ezért + soft drogok miatt rengeteg a rákos. A fizetős egészségüggyel karöltve garantálja, hogy ne kelljen túl sok nyugdíjat fizetni a magánnyugdíjj-pénztáraknak fizetnie. Az állami szervek a folyamatos megszorítás miatt („élsődi állam” c. neoliberálnyik legenda) nem tudják ellátni a feladatukat sok területen (pl. New Orleans katasztrófa védelem, Detroit ebrendészet stb.) Nincs egységes népességnyilvántartás. A szegények (a társadalmuk 30%-a) gettókba szorulnak a város szélén. Ott nincs törvény, nincs rendőrség, törzsi szabályok uralkodnak. A nagy demokrácia (értsd cégek uralma) eredménye a durva környezetszennyezés (legnagyobb CO2 kibocsátó). Ez az „USA-ban, Angliában minden jobb”, amit vallasz a londoni magyar pizzafutár ideológiája, aki azon örvendezik, hogy a fizujából, ha kifizette a lakbért meg a kajáját, még mindig tud venni 5 Nike pólót.

Gyingizik 2014.03.17. 11:50:34

@Bogyó 2: „…mert van honnan fejlődniük és mert jóval demokratikusabbak már mint korábban. Nem Mao meg Sztálin alatt fejlődtek igazán, hanem amikor nyitottak a gazdaságban, Oroszországban már többpártrendszerű választás is van.” Az már 1990-ben is volt Oroszországban, de ugye Jelcin papa teljesen a nyugati szabályok szerint működtette Oroszországot, meg is lett az eredménye. 2000 körül már darabolni akarták szibériai meg európai részre a nyugati hatalmak, hatalmas volt a szegénység. És EZUTÁN éppen a hatalom koncentrációjával nemzeti érdekek érvényesítésével sikerült putyinnak elérnie egy viszonylagos stabilizációt, sőt minimális életszínvonal emelést! Ezt egyetlen elemző se tagadja. (Mármint azt, hogy az orosz ipar és életszínvonal csak Putyin óta fejlődik).
hogy a demokratikus társadalmakban a megfelelő emberek megfelelő helyre kerülését nem nehezítik olyanok, hogy nem valakinek az unokaöccsei, vagy nem tartoznak születési alapon bizonyos társadalmi réteghez… A szaktudás számít és ebbe fektetnek sokat. lehet önálló gondolatuk, értékes egyének maradnak és így építik fel a társadalmat, nem eldobható csavarokként. Ember te hol élsz? Kik az EU parlament nagy megmondó emberei? Tavares, Barroso, Kohn Benedict, van amelyiknek még érettségije sincs. Ordít róluk, hogy odatette őket a posztjukba a háttérhatalom. Görög, olasz kormány a bankár-multi szövetség bebuktatta 3 éve, hogy a nekik tetsző figurák üljenek ott. Ugyanabban az univerzumban élünk? Nyugati országokban ahol magas az életszínvonal, 80%ban vmi disznósággal, nem pedig demokratikus vívmánnyal teszik azt. Svájc, Ausztria: bankrendszer általi pénzmosás. USA: fosszilis energiahordozók etikátlan biznisze (dolláralapú olajtőzsde, háború az olajért). Francia, Angol, Holland: gyarmatbirodalomban felhalmozott irdatlan vagyonok. Miközben a balti országokban (multik kísérleti üzemei) 40%os munkanélküliség, 30%os kivándorlás, állami bérek, nyugdíjak 50%-os megvágása. De liberális demokrácia van ott is, és ráadásul jó a GDP adat ugyebár.